Achtergrond

De Stichting BioSFeer (Biosphere Science Foundation) is opgericht in 2014, om op projectbasis biologische kennis die is verkregen uit eigen wetenschappelijk onderzoek en/of literatuurstudie gemakkelijk beschikbaar te maken voor een breed publiek of toe te passen in de praktijk. De Stichting is een overkoepelende organisatie waarbinnen werknemers, zelfstandigen, freelancers en vrijwilligers elkaar helpen om hun gezamenlijke doelen na te streven.

Sleutelvraag in de activiteiten van Stichting BioSFeer is “Hoe werkt het?” omdat begrip en mogelijkheden voor toepassing pas ontstaan als deze vraag beantwoord kan worden.  Eigenlijk kunnen bij BSF alle biologische systemen onderwerp van studie zijn, van landbouwgebieden en natuurreservaten tot hormonale systemen en de werking van cellen. Zo kunnen problemen en oplossingen op alle mogelijke integratieniveaus van molecuul tot landschap in kaart gebracht worden.

De kern van BSF wordt gevormd door de zes oprichters, die het vanuit hun eigen expertise belangrijk vinden om kennis uit biologische wetenschappen breed te delen en uit te breiden. We doen daarom zelf onderzoek, geven cursussen en produceren educatieve boeken en films. Hiernaast vormt BSF de paraplu voor samenwerking met zelfstandigen, Van Lierop Natuuradvies en Oenanthe Ecologie.

Bestudeer het Leven, Bescherm de Natuur!

 

Medewerkers


Arnold van den Burg


An Raeymaekers


Stef Waasdorp


Theo Peeters


Albert Dees


Erwin van den Burg


Kas Koenraads