De beuken top (film)

Beukenbossen komen pas goed tot hun recht als ze stokoud zijn, wat in overwegend jonge Europese bossen nog maar nauwelijks te vinden is. Deze film gaat over de biodiversiteit van oude beukenbossen en laat zien hoe mooi onze beukenbossen zouden kunnen worden als we toestaan dat ze oud worden, instorten en opnieuw beginnen te groeien op een natuurlijke manier. Op droge gronden van continentaal West-Europa vormen beuken de climaxvegetatie, maar er zijn maar weinig toplocaties om climax-beukenbossen te bekijken.De film volgt niet de (bijna) standaard aanpak van een beschrijving van een natuurgebied en de soorten die erin leven in de opeenvolging van de seizoenen. In plaats hiervan laat het de soorten zien in hun rol die ze vervullen in het ecosysteem. De stroom van voedingsstoffen en energie vormen het raamwerk voor de film. Het uitgroeien van de bladeren in het voorjaar wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan het vallen van het blad in het najaar, de schimmels die de bladeren verteren, en de dieren die van deze paddestoelen leven. Behalve dat de film een pleidooi is voor de ontwikkeling van oude bossen, is het speciaal gemaakt om het functioneren van een bosecosysteem te laten zien. Een aanrader voor iedereen met een interesse in bossen en hun biodiversiteit!

Beukenbossen in Nederland zijn vaak hoog opgaande, donkere bossen, met weinig ondergroei.

Beukenbossen halen echter hun grote diversiteit pas als ze oud worden en oude bomen instorten (oerbos in Slovenië). Op kalkhoudende bodems kan de diversiteit in de ondergroei ook groot zijn.

 


De zwarte specht is een typische broedvogel van beukenbossen, die voor zijn voedsel echter vooral afhankelijk is van naaldhout.


Duur: 35 minuten


Verkrijgbaar op DVD


Producent
Arnold van den Burg