Geheimen van het vogelei

Met het leggen van eieren hebben de reptielen – waar de vogels eigenlijk deel van uitmaken- zich weten los te maken van het water en kon het landleven van gewervelde dieren beginnen. Dit is een complexe stap in de evolutie en het ei is dan ook ontworpen om meerdere problemen tegelijkertijd het hoofd te bieden: het ei moet afgesloten zijn van de omgeving, maar toch ademen, er moeten voldoende voedingsstoffen in opgeslagen liggen voor het embryo en er moet opslag van afvalstoffen mogelijk zijn. In dit dagdeel gaan we eerst in op de productie van eieren vanuit een fysiologisch en anatomisch perspectief, en kijken we vervolgens naar de ecologische randvoorwaarden. Na de pauze gaan we in op de diagnostiek van wat er mis gaat als eieren niet uitkomen. We proberen te ontrafelen waarom eieren niet uitkomen en proberen deze vraag te beantwoorden op verschillende niveaus: van de directe oorzaak van het afsterven van een embryo tot de achterliggende (ecologische) oorzaken die de condities van een slechte eikwaliteit mede bepaald hebben.

Bij deze bruine kiekendief is de aangezichtsschedel, met daarin de ogen en de bovensnavel, niet ontwikkeld.

Soms verloopt de ontwikkeling van de tenen niet goed en ontstaan krultenen (slechtvalk). Dit kan veroorzaakt worden door vitaminegebreken of een te hoge broedtemperatuur.

 


Normaal gesproken ontwikkelen zich gezonde embryo’s in de eieren (sperwer).


Cursusinformatie

Duur: halve dag / avond

Plaats: op lokatie

Docenten:
Dr. Arnold van den Burg


Bezoek ook de informatiepagina over het boek over de pathologie van niet-uitgekomen eieren.