Ontdek de diversiteit van insecten!

Insecten maken deel uit van ons dagelijks leven, bijvoorbeeld als bestuivers, schadelijke soorten voor gewassen, parasitaire bloed zuigende soorten en ziekte overbrengers. Maar welke insecten zijn welke? Welke vliegen komen op je zitten om bloed te zuigen en welke om juist de bloedzuigende insecten te vangen? Hoe herken je de honingbij van de honderden Nederlandse wilde bijensoorten? Deze en vele andere vragen komen aan bod in dit dagdeel, waarbij kennisgemaakt wordt met de hoofdindeling van de insecten. U kunt zelf op zoek gaan naar zoveel mogelijk verschillende insectengroepen in al uitgevoerde insectenbemonsteringen en de insecten nauwkeurig bekijken onder de microscoop. Omdat het aantal microscopen beperkt is, bedraagt het maximum aantal deelnemers dat tegelijkertijd (in tweetallen) met de microscopen kan werken 18 personen.

Als je insecten kunt herkennen, krijgen insectenwaarnemingen een andere betekenis. De larven van deze wesp leven parasitair bij de neushoornkever (die dus ook in het gebied aanwezig moeten zijn).

De larven van deze wesp zijn vrijlevende, rupsachtige dieren die van bladeren eten.

 


Veel insecten worden plotseling bijzonder, als je ze met grote vergroting bekijkt.


Cursusinformatie

Duur: halve dag / avond

Plaats: op lokatie

Docent:
Dr. Arnold van den Burg