Cursussen

We verzorgen seminars, praktische demonstraties en cursussen om biologische kennis verder te verspreiden en om interesse in, en enthousiamse voor, de natuur en biologie te vergroten. Hieronder staat een overzicht van het cursusaanbod.

 

Vogelanatomie

Herkomst, soortenrijkdom en essentiële kenmerken van vogels

Anatomische eigenschappen in relatie tot overleven

Vergelijken van uitwendige kenmerken in relatie tot levenswijze

Insekten

Herkennen van insekten

Inclusief waarnemingen met de microscoop

Bodembiologie

Functioneren van ecosystemen in de bodem

Bekijken van bodemfauna

Bloembouw

Bloembouw in relatie tot de bestuivers

Inclusief een film over de relatie tussen bloembouw en insekten

Biodiversiteit

10-daagse excursie naar Zuid Frankrijk

Determineren van planten en insekten

Ei-pathologie

Fysiologie, anatomie en ecologie van eieren

Embryonale afwijkingen en de oorzaken daarvan