Medewerkers

Arnold van den Burg

Dr. Arnold van den Burg studeerde cum laude af aan de Universiteit van Wageningen in de gebieden van de ecomorfologie, ecofysiologie, en moleculaire ecologie. Hij behaalde zijn doctorsgraad bij de afdeling Genetica van de Medische Faculteit van de Universiteit van Nottingham (2000). Zijn onderzoek naar micronutriënt gebreken in bosecosystemen zette hij voort als post-doc aan het Nederlands Instituut voor Ecologie. Zes jaar werkte hij bij Stichting Bargerveen / afdeling Dierecologie en Ecofysiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij bij allerlei studies naar de degeneratie van ecosystemen en herstelecologie betrokken was. Een aantal van deze projecten en onderwijs is in samenwerking met Stichting Bargerveen voortgezet. Naast wetenschappelijke artikelen en rapporten was hij (co-) auteur van twee boeken, voorafgaand aan het opstarten van BSP. Zijn kennis van het maken van filmproducties is enorm vooruit geholpen dankzij verschillende cursussen van Wildeye, The International School for Wildlife Filming in Engeland.

An Raeymaekers

An Raeymaekers (MSc) is opgeleid aan de Universiteit van Leuven (België) als bio-ingenieur, met een specialisatie in de plantenziektekunde. Ze studeerde met hoge onderscheiding af en heeft gewerkt aan een gezamenlijk project van de Universiteit van Wageningen en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Gedurende een aantal jaren heeft ze gewerkt als ondersteuning van BSP projecten. Op dit moment werkt ze aan het BSP-onderzoeksproject naar de ecologie van bosmieren en spechten.

Stef Waasdorp

Stef Waasdorp ronde zijn studie Bos- en Natuurbeheer af in 2006, maar sinds 2003 was hij al actief bij Stichting Bargerveen, waar hij in dienst was tot eind 2013. Gespecialiseerd in ornithologisch veldonderzoek, zoals nesten zoeken, vangen en ringen (en aflezen) van vogels. Hiernaast is hij graag betrokken als veldmedewerker bij allerlei (onderzoeks-) projecten.

Theo Peeters

Theo Peeters studeerde biologie en aardrijkskunde aan de nieuwe lerarenopleiding in Tilburg. Na werkzaam te zijn geweest als collectiemedewerker in Amsterdam en Leiden, werkte ik bij EIS-Nederland in Leiden aan het atlasproject 'Bijen, wespen en mieren in Nederland'. Vruchten van dit project zijn o.a.: 'De wespen en mieren van Nederland (Peeters et al. 2004) en 'De Nederlandse bijen' (Peeters et al. 2012). Van 1999-2013 was ik werkzaam als assistent-onderzoeker bij Stichting Bargerveen in Nijmegen. Tijdens die periode was ik ook een van de docenten van de cursus Biodiversiteit voor biologiestudenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast ben ik o.a. actief in de KNNV-afdeling Tilburg en de sectie Hymenoptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging. Veldwerk, sorteerwerk, identificatie, dataverwerking, lezingen, cursussen, redactie- en schrijfwerk zijn 'part of my life'.

Albert Dees

 

Erwin van den Burg

Dr. Erwin van den Burg studeerde biologie aan de Universiteit van Wageningen, waar hij cum laude afstudeerde. Na zijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft hij verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Zijn specialisatie omvat de moleculaire en celbiologie, endocrinologie en neurobiologie. Een groot deel van zijn onderzoek is toegepast op de effecten van stress en angst in de hersenen en de rest van het lichaam. Zijn onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in tal van vooraanstaande wetenschappelijke vakbladen, waaronder Science. Hij was onderzoeker en coördinator van het internationale studentenprogramma "Experimentele en Klinische Neurowetenschappen" aan de Universiteit van Regensburg en is nu part-time verbonden aan de Universiteit van Lausanne. Behalve vakinhoudelijke kennis op zijn vakgebied, heeft hij bijzondere interesse in microscopische technieken, veldbiologie, natuurfotografie en management. Tenslotte is hij één van de oprichters van de organisatie Sciencebriefss die door middel van korte samenvattingen online het laatste wetenschappelijke nieuws beschikbaar maakt voor een breed publiek.

Kas Koenraads

Ir. Kas Koenraads heeft biologie gestudeerd aan Wageningen University and Research Centre.

 

Medewerkers


Arnold van den Burg


An Raeymaekers


Stef Waasdorp


Theo Peeters


Albert Dees


Erwin van den Burg


Kas Koenraads