03 September 2017

Op zondag 3 september hebben we in de radio-uitzending van Vroege Vogels onze Ecomorfologische Vogelatlas mogen toelichten! Wat voor aanpassingen hebben vogels en wat is de relatie tussen deze eigenschappen en hun leefwijzen? Aan de hand van een 20-tal vogels hebben we dit live in de studio kunnen toelichten. Luister de uitzending terug via http://www.nporadio1.nl/vroege-vogels onder het kopje "Eerste anatomische vogelatlas"


10 Februari 2017

Persbericht over ons boek "Hoe werkstress werkt - en wat je ertegen kunt doen" is uit. Hieronder de volledige tekst.

----PERSBERICHT----

Otterlo, 10 februari 2017

Werkstress verminderen dankzij biologisch inzicht

OTTERLO – Stress op het werk kan effectief verminderd worden door meer aandacht te schenken aan de biologie van stress. Dat schrijft stressonderzoeker Erwin van den Burg in zijn recent verschenen boek “Hoe werkstress werkt – en wat je ertegen kunt doen”. Werkstress is al jaren de grootste oorzaak van ziekteverzuim in Nederland. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor werkstress en psychologische studies hebben veel oorzaken van werkstress aan het licht gebracht. Maar waarom lukt het dan niet, ondanks al die aandacht en kennis, om werkstress terug te dringen? Van den Burg: “Het is belangrijk om de biologie van stress te begrijpen. Daar wordt nu te weinig rekening mee gehouden. We dienen ons te realiseren, dat we veel van dieren kunnen leren. De oorzaken van stress zijn vaak hetzelfde bij mens en dier, en ook de reacties op stress in het lichaam en de hersenen zijn sterk vergelijkbaar, van vis tot mens.” Biologische studies hebben laten zien, dat de leiders binnen de groep de minste stress ervaren en bovendien door hun gedrag stress bij ondergeschikte individuen kunnen veroorzaken. Daarnaast bepaalt de persoonlijkheid van een dier hoe stressgevoelig hij is. “Als je deze resultaten vertaalt naar de werkvloer, dan zie je, dat werkstress een zaak is van werkgevers en werknemers”, aldus Van den Burg. “Werkstress is geen individueel probleem van werknemers, zoals vaak gedacht wordt, maar ontstaat door ongunstige werkomstandigheden. Daar kunnen leidinggevenden makkelijk wat aan doen.” In het boek “Hoe werkstress werkt” stelt Van den Burg dan ook oplossingen voor werkstress voor, die betrekking hebben op de structuur van de organisatie en de stijl van leiding geven. Daarnaast kunnen ook werknemers een bijdrage leveren om stress op het werk te verminderen. “Denk daarbij aan het analyseren van je karakter om je stressgevoeligheid te verminderen, of probeer controle te krijgen over je werkzaamheden. Er zijn echt vele manieren om stress te verminderen die je zelf kunt toepassen.” Meer over de biologie van werkstress kunt u lezen in het boek “Hoe werkstress werkt – en wat je ertegen kunt doen”. Het is te koop via de website van de stichting biosfeer.

Kort durende en lang durende stress
Stress op het werk hoeft op zich niet slecht te zijn. Kort durende stress geeft je de concentratie en de energie om je werk te kunnen doen. Ook kan een keer overwerken geen kwaad. Als de stress echter te lang aanhoudt, en bijvoorbeeld overwerken structureel wordt, dan gaat het mis. We raken oververmoeid, krijgen slaapproblemen, en worden vatbaarder voor ziekten. We krijgen een groter risico op hart- en vaatziekten, waaraan sommige mensen zelfs overlijden. Ons stresssysteem is niet berekend op langdurige stress, vooral niet op psychische stress. “Het voldoet prima voor plotselinge bedreigingen waar onmiddellijke actie is vereist om het overleven te garanderen. Ook helpt het bij het uitvoeren van een ingewikkelde taak op het werk. Psychosociale stress leidt tot te lange stressreacties, met alle negatieve gevolgen voor de gezondheid van dien. Dit zien we al in beperkte mate bij vissen, maar veel sterker bij sociaal levende zoogdieren zoals apen en natuurlijk bij mensen. Dat langdurige stress bij ons zulke grote negatieve effecten heeft, komt doordat stress gekoppeld is aan het emotionele systeem van de hersenen, dat bij ons veel meer ontwikkeld is dan bij andere dieren,” legt Van den Burg uit.

Van biologie naar de werkvloer
Er zijn geen medicijnen die echt helpen om de reacties op stress te verminderen. Het beleid van bedrijven en instellingen zou er dan ook op gericht moeten zijn om een werkomgeving te creëren die stress voorkomt. Minder hiërarchie, medewerkers betrekken bij ideeën, kijken waar persoonlijke interesses samenvallen met de belangen van het bedrijf, het is zo maar een greep uit de opties om stress te voorkomen. Werknemers kunnen ook zelf hun stressgevoeligheid verminderen. Afhankelijk van de persoon kan mediteren helpen, of bieden gesprekken met een psychiater uitkomst. Er ligt een biologische reden aan deze oplossingen ten grondslag. In het boek “Hoe werkstress werkt – en wat je ertegen kunt doen” presenteert Van den Burg meer oplossingen gebaseerd op biologische inzichten, en geeft hij verder een aantal praktische tips om stress op het werk te verminderen. “Hoe werkstress werkt – en wat je ertegen kunt doen” is online te koop.

---- EINDE PERSBERICHT ----