Advies

BSF voert ook onderzoek uit om advies uit te kunnen brengen ten behoeve van beheer, behoud en beleid en in het kader van begeleiding of uitvoering van natuurbeheer of natuurherstel projecten. Deze projecten zijn heel divers van aard, van het bestrijden van opslag op heideterreinen met behoud van nestgelegenheid voor broedvogels tot inspectie van gebouwen voor de aanwezigheid van vleermuizen. We proberen met onderzoeksresultaten als onderbouwing een spreekbuis te vormen voor het belang van natuurkwaliteit en de biodiversiteit. Bij potentieel voor de natuur schadelijke ingrepen die echt moeten, zoeken we naar creatieve oplossingen die de schade zo beperkt mogelijk houden of zelfs ook weer meerwaarde creëren voor natuur en milieu. Het is de uitdaging om ontwikkelingen mogelijk te maken en hiervoor de beste win-win oplossingen te vinden.