Biodiversiteit

We doen vooral onderzoek aan biodiversiteit om het functioneren van ecosystemen beter te begrijpen, beheermaatregelen te evalueren of de leefgemeenschap van bepaalde soorten in kaart te brengen. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar insecten om de productiviteit van graslanden in te schatten voor insectenetende vogels en kijken we naar huisjesslakken in relatie tot bodemverzuring. We laten ons in het onderzoek leiden door de onderzoeksvragen en maken een inschatting welke groep van organismen de meeste relevantie heeft voor het beantwoorden van de vraag.

 

Huisjesslakken kunnen niet leven onder heel zure omstandigheden, omdat dan hun kalkhuisje zou oplossen. De vale regenslak komt voor op zure bodems, waarin nog wel veel calcium voorkomt. Hij ontsnapt aan de zure omstandigheden door zich op boomschors te voeden met algen. Andere slakken leven wel in de strooisellaag en verdragen geen bodem te zuur is.


Door de biodiversiteit van insecten in kaart te brengen en te koppelen aan de eigenschappen van de insectengroepen kan voorspeld worden of graslanden geschikt zijn voor de grauwe klauwier.