Onderzoek

Het verrichten van onderzoek is één van de kernactiviteiten van BSF. Klik op één van de onderwerpen in de tabel om meer over onze onderzoeksprojecten te lezen.

 

Natuur en Stikstof

Effecten van overmatige stikstofdepositie op biodiversiteit

Stikstofmonitoring

Maatregelen om stikstofdepositie terug te dringen

Ecotoxicologie

Accumulatie van PCBs en dioxinen in de voedselketen

Ontwikkelen van goedkope meetmethoden

Biodiversiteit

Functioneren van ecosystemen

Evalueren van beheersmaatregelen

In kaart brengen van leefgemeenschappen

Adviesprojecten

Advies voor natuurbeheer

Ontwikkelen en begeleiden van natuurherstelprojecten