Sponsorinformatie

De activiteiten van BSF zijn gedreven door de ideologische doelstellingen van de medewerkers. We zijn onafhankelijk en hebben geen commerciële belangen bij (potentiële) opdrachtgevers. Om deze redenen is de Stichting BioSFeer dan ook vrijgesteld van btw. Om dit in stand te kunnen houden, zijn we voortdurend op zoek naar sponsoren en donateurs voor ons werk. Vindt u ons werk belangrijk? Dan kunt u onze projecten financieel ondersteunen door een gift over te maken op de rekening van BSF:

NL41 RABO 0141 3544 10
tnv St. Biosphere Science Foundation, Otterlo

U kunt met uw gift de stichting als geheel steunen, maar ook aangeven voor welk project uw bijdrage bestemd is.

Voor giften vanaf 50 euro ontvangt u “De vogels van het winterbos” of “Hoe werkstress werkt” cadeau. U kunt uw keuze kenbaar maken via email (info[at]stichtingbiosfeer.nl).

Projectsponsoring

Voor sommige projecten zijn we als onderdeel van het project-programma actief sponsoren aan het werven. Op dit moment is dit van toepassing voor de realisatie van de anatomische vogelatlas. Hiervoor zoeken we partijen die bepaalde soorten willen sponsoren, maar ook nog hoofdsponsors. We komen graag persoonlijk bij sponsors langs om ze meer te vertellen over het project en kennis te laten maken met de variatie in lichaamsbouw en levenswijzen in de vogelwereld.

Sponsoren Avian Anatomical Atlas

Zonder sponsoring is het onmogelijk de Anatomische Atlas van de Europese Vogelwereld te produceren. Sectie en fotografie van een enkele soort neemt al gauw 3 dagen in beslag. Hierbij komt nog de verwerking van gegevens, het opstellen van teksten, beeld en tekstredactie en de feitelijke productie van de Atlas. In totaal gaat het in Europa om een paar honderd soorten. De eerste mogelijke verschijningsdatum zal dus in 2020 zijn. De voortgang van het project zal te volgen zijn via Facebook en de Stichting Biosfeer website (www.stichtingbiosfeer.nl).

We hanteren verschillende niveaus van sponsoren, hetgeen samenhangt met de presentatie van de sponsoren in het boek. Soortsponsoren zullen worden genoemd, exclusieve soortsponsoren (zolang de voorraad strekt) met klein logo of uw naam bij de gekozen soort. Projectsponsoren worden met klein logo of naam gepresenteerd in het begin van het boek en hoofdsponsoren met groot logo of naam.

Donateur: iedere bijdrage is welkom
Soortsponsor: sponsorbijdrage minimaal €2.000,- per soort
Soortsponsor (exclusief): sponsorbijdrage minimaal €5.000,- per soort
Projectsponsor: sponsorbijdrage minimaal €10.000,-
Hoofdsponsor: sponsorbijdrage minimaal €25.000,-

Bij sponsoring vanaf 2000 euro verzorgen we graag een avondvullend programma of dagdeel voor klanten, personeelsleden, etc. over het project, met college en practicum! Nadere informatie kunt u daarover inwinnen via e-mail (info[at]stichtingbiosfeer.nl) of onze contactpagina.